Referanser

SKANSKA Husfabrikken har vært engasjert som entreprenør av Statsbygg til utvidelse av Ullersmo og Eidsberg fengsel.

De to fengslene stod ferdig 30. juni 2017 og har gitt en kapasitetsøkning på til sammen 181 soningsplasser, der Ullersmo har fått 96 nye celler og Eidsberg 85.

 

Jotne Ankers har til dette prosjektet levert og montert:

- Luftegårder

- Innvendig spiraltrapp

- Leider

- Håndløper i trapp 

Sertifiseringer

  • Sertifiseringer

Flatebyveien 1, 1792 Tistedal

Telefon
+ 47 69 21 73 50
Epost
ankers@jotne.no
Post
Postboks 85, 1790 Tistedal